framsida-bok

"Ett viktigt och läsvärt vittnesmål om såväl ödesnatten som det allvarliga och djupt beklagliga efterspelet."

.

- Kent Härstedt,
Diplomat & Överlevande MS Estoniabaksida-bok

hey

bild på krisstöd

Krisstöd (2013)

.

Krisstöd är en grundbok i krishantering skriven för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, poliser, socionomer, psykologer, läkare och andra som möter människor som drabbats av svåra händelser i sitt dagliga arbete eller vid större olyckor och katastrofer. Med levande och konkreta exempel beskriver Sara Hedrenius och Sara Johansson hur man arbetar med Psykologisk första hjälp för att stärka människors motståndskraft.

.

bild på ett annat liv
Ett annat liv (2007) .

Ett annat liv är boken om att våga vara medmänniska och vänder sig till dem som själva upplevt kris, sorg och förlust och till medmänniskor omkring dem. Den riktar sig också till personal inom kommuner och landsting och andra myndigheter och instanser som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med människor som drabbats av kris och katastrof..

.